Betalen

Wij bieden de volgende betaalmogelijkheden.

Bestelde artikelen worden geleverd na betaling. Indien goederen door Beach Wagon Company aan koper op rekening worden geleverd dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Beach Wagon Company aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.