Garantie

Beach Wagon Company geeft garantie op eventuele materiaal- en constructiefouten van de producten. De garantiebepalingen bestaan uit het kosteloos repareren of vervangen van originele onderdelen. Om aanspraak te maken op de garantiebepalingen, gelden de volgende voorwaarden: 

 • U dient in het bezit te zijn van een origineel aankoopbewijs.
 • De garantie is niet overdraagbaar, alleen de eerste eigenaar heeft recht op garantie.
 • De producten moeten binnen de garantieperiode ter reparatie worden aangeboden aan Beach Wagon Company.
 • Beach Wagon Company geeft op de producten, gerekend vanaf de datum van aankoop, 2 jaar garantie op het frame (zie de uitsluitingen hieronder) en 1 jaar garantie op de overige onderdelen (zie voor de uitsluitingen hieronder). Op onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals bijvoorbeeld wielen en remkabels, wordt geen garantie verleend. 

Garantie wordt niet verleend indien: 

 • de garantie-eiser niet de eerste eigenaar is, want alleen die heeft recht op garantie.
 • de producten onjuist zijn gemonteerd.
 • aanpassingen aan onderdelen hebben plaatsgevonden.
 • er sprake is van ongevallen. 
 • de producten oneigenlijk of onzorgvuldig zijn gebruikt.
 • er geen onderhoud heeft plaats gevonden zoals beschreven in de handleiding die bij artikelen is verstrekt of wel te raadplegen is via onze website.
 • er sprake is geweest van verhuur, speel- en competitiesituaties of commercieel gebruik (niet van toepassing bij normaal gebruik door kinderdagverblijven).
 • bij blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. 

Een garantieaanspraak moet door u per e-mail, vóór retourzending van producten, aan Beach Wagon Company gemeld worden. 

Indien de ingediende garantieaanspraak door Beach Wagon Company wordt erkend, komen de kosten van de retourzending naar u, het vervangen en/of herstellen van het product, en het zenden van het (vervangende) product voor rekening van Beach Wagon Company. 

Indien geen sprake is van garantie dan is Beach Wagon Company niet gehouden het gebrek aan het product te herstellen dan wel enigerlei kosten te dragen. Beach Wagon Company zal het product dan ook in ongewijzigde toestand voor rekening en risico van u retourneren aan u, tenzij anderszins per e-mail is overeengekomen.